عقد دريايي ماعقد دريايي ما، تا این لحظه: 11 سال و 2 ماه و 27 روز سن داره
پيوند آسموني ماپيوند آسموني ما، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 26 روز سن داره
 مامان فاطمه مامان فاطمه ، تا این لحظه: 37 سال و 2 ماه سن داره
محسن مامان فاطمهمحسن مامان فاطمه، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

سه نفر و نصفی

يا اول اولين و يا آخر الاخرين

يا اول اولين و يا آخر الاخرين اين اولين نوشته من براي تو گل دخترم يا پسر قشنگمه يادش بخير روزهاي دوري كه من بابايي بچه بوديم و كنار دريا بازي ميكرديم ... انگار همين ديروز بود چه زود بزرگ شديم... ...
3 مرداد 1390
1