عقد دريايي ماعقد دريايي ما، تا این لحظه: 11 سال و 2 ماه و 27 روز سن داره
پيوند آسموني ماپيوند آسموني ما، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 26 روز سن داره
 مامان فاطمه مامان فاطمه ، تا این لحظه: 37 سال و 2 ماه سن داره
محسن مامان فاطمهمحسن مامان فاطمه، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

سه نفر و نصفی

السلام عليك يا صاحب الزمان

اين جشن ها براي من آقا نمي شود                                 اين شاديها بر در دردم درمان نمي شود                 خدايا ميدونم لياقت سربازي آقا رو ندارم ولي به حرمتش و قداستش قسمت ميدم               منو خانواده و ذريه ام رو از دشمنان پسر فاطمه قرار مده                ...
14 تير 1391

رنجيدن

هو العليم وقتي رفتاري ديدي كه ترا رنجاند                             كوته نظري و كوته فكري ديدي                                                    به خودت نگاه كن                &nb...
7 تير 1391
1