عقد دريايي ماعقد دريايي ما، تا این لحظه: 11 سال و 2 ماه و 27 روز سن داره
پيوند آسموني ماپيوند آسموني ما، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 26 روز سن داره
 مامان فاطمه مامان فاطمه ، تا این لحظه: 37 سال و 2 ماه سن داره
محسن مامان فاطمهمحسن مامان فاطمه، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

سه نفر و نصفی

ولادت قمر منيروولادت قمري پسرم12/03/93

بنام خدا سلام به آقاي دست گير بي دست سلام به قمر منير ام البنين آقاي من دخيل بسته ام  تا شايد اذن حضوري در صحن و سراي باصفايت به من بدهي .......... پسرم يك سال قمري گذشت مانند چشم برهم زدني يك سال سنم بيشتر شد اما ديدن رشد و بالندگي تو هزار سال جوانم مي كند عشق من خيلي سرم شلوغه ولي ان شا الله به زودي يه پست مخصوص براي تولدت ميگذارم فعلا يا علي ...
12 خرداد 1393
1