عقد دريايي ماعقد دريايي ما، تا این لحظه: 11 سال و 2 ماه و 27 روز سن داره
پيوند آسموني ماپيوند آسموني ما، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 26 روز سن داره
 مامان فاطمه مامان فاطمه ، تا این لحظه: 37 سال و 2 ماه سن داره
محسن مامان فاطمهمحسن مامان فاطمه، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

سه نفر و نصفی

صلی الله علیک یا سلطان علی بن موسی الرضا المرتضی

هوالمحبوب یا علی موسی الرضا میشه به من نگاه کنی ... .  . . آقای من دلم داره پر میزنه منتظره یه اجازه کوچولو و یه نظره کوتاهه تا بیاد سمتت آقای غریبم به غریبیت قسم جز نظر لطفت راهی ندارم . . . یادش بخیر 8/8/88 سفر ماه عسلمون به حرم آقا پی نوشت :وقت گره زدن دلتون به ضریح آقا وقت گوش کردن به این سرود برای دل بیچاره منم دعا کنید. لینک دانلود سرود رضا رضا در پناه امام رضا ع شاد و سلامت باشید ...
6 مهر 1391
1